UC

Upplysningscentralen, även känt som UC, är en organisation som har till uppgift att samla in, bearbeta och förmedla information om personer, företag och fastigheter till företag och offentliga organisationer i Sverige. UC har funnits sedan 1927 och är idag en del av Schibsted-koncernen.

UC erbjuder en mängd olika tjänster för företag, däribland kreditupplysningar, adressregister och verkställighetsregister. Dessa tjänster ger företag möjlighet att ta informerade beslut och öka transparensen och säkerheten i affärsrelationer. UC samlar även in information om personer och företag från olika källor, såsom register, myndigheter och företag, och bearbetar den sedan för att ge en samlad och aktuell bild av personen eller företaget.

Tjänsterna som UC erbjuder är viktiga för många företag, särskilt för de som behöver göra kreditupplysningar på potentiella kunder eller samarbetande företag. Det kan också vara viktigt att ha tillgång till adressregister för att kunna hitta rätt person eller företag, eller att veta vad som finns för företag i ett visst område. Verkställighetsregistret kan däremot vara viktigt för företag som har sina fordringar tvistade, då det ger en översikt över vilka företag som har betalningsanmärkningar.

UC har genom åren blivit en viktig aktör på den svenska marknaden för konsumentinformation, och många företag vänder sig till UC för att få tillgång till den information och de tjänster som organisationen erbjuder. UC har även en egen hemsida där man kan söka information och göra kreditupplysningar på nätet.

Långivare (0)

You have voted!
Stäng
Vote for:
stars
Vote
You have not rated!